Bli medlem

Som medlem i Alsnu Vikingar väljer du själv i
vilken utsträckning du vill vara aktiv. Eftersom vi vill återskapa en vikingatida gård med naturlig miljö så finns även dess olikheter med i planeringen. Det finns m.a.o en plats för alla att vara med.

Vill du inte vara aktiv i vår utåtriktade verksamhet kan du ändå stödja föreningens mål genom att vara passiv medlem (stödmedlem) eller bara vara aktiv i vår styrelse som är en helt annan, men nödvändig verklighet. 

Vilken typ av medlem du än väljer att bli så är du varmt välkommen att tillhöra Alsnu Vikingar.

Verksamhetsåret för Alsnu Vikingar löper per kalenderår. Avgiften gäller från och med 1 januari till och med 31 december, därefter utgår ny avgift för nästa år. 

Betalar du medlemsavgiften under pågående verksamhetsår stödjer du föreningens fortlöpande arbete fram till 31 december.

Medlemsavgift: 
Vuxen 150 kr, barn i hushållet som är under
18 får gratis medlemskap. 

Helt ny medlem som betalar avgiften mellan augusti-december får kommande kalenderår på köpet.


Alsnu Vikingar
Bankgiro: 846-5676

Glöm inte ditt namn, adress och e-post !

Välkommen som medlem!

Korrespondens
För kännedom skickas försändelser och dylik
korrespondens från föreningen i första hand ut
via e-post, men de medlemmar som inte har
någon e-postadress får vanlig post.

Detta för att reducera porto- och administrationskostnader.