Alsnu gård
är en vikingatida gård på Adelsö och ligger direkt norr om Världsarvsdelen Hovgården.

Alsnu gård ligger ostört och skyddat både för väder och vind och moderniteter.

Här finns vi som gillar historia och hantverk. Vi försöker förstå vår historia genom praktisk arkeologi och vi gör det gemensamt och vi har roligt.

Vi provar smide, lerbränning, skinnberedning, odling av kultur- och medicinalväxter till mat och växtfärgning.

2009 stod förrådshuset färdigt.
En byggnad på 3 x 4 meter byggd till största delen av Svagge.

Smedjan är nästan klar, taket behöver bättras på och väggarna borde lerklinas. Arkitekten bakom den är Richard Maier.

Stora huset
Vårt stora hus som är 13 x 6 meter
och har en takhöjd på hela 5 meter.

Huset påbörjades 2013, stommen och de åtta innerstolparna är hela trädstammar som imponerar.  

Tak är ett vasstak och väggarna är till hälften lerklinade men ännu återstår en del arbete.

Hamn
Med 80 meter vass är det en dröm att kunna muddra upp så vi får in gästande båtar och skepp till stranden. Inget är omöjligt och vi har en plan.... kanske får vi börja med en spång ut till vasskanten och ha våra båtarna där.

Helig Lund
På en kulle mitt i området finns vår heliga lund. Här finns två stensättningar i form av båtar som minnesplatser för våra vänner Billy och farbror Frej.

Alsnu gård, en inspirerande mötesplats för  vikingar, skeppslag, Adelsöbor och nyfikna besökare från när och fjärran.

Här kan man förflytta sig 1000 år tillbaks i tiden och möta vår spännande historia med alla sinnen.


Filmklipp Alsnu gård 2019

HYRESKONTRAKT
för Alsnu gård

Läs/hämta pdf här >