De första bilderna
Hösten 2001

Bilder tagna med en tidig och usel digitalkamera.

Augusti år 2000 - Vi har just fått tillgång till marken men det är så igenvuxet med sly att det är omöjligt att få en bra överblick av området. Vi beslutar oss för att börja öppna upp från udden och åsryggen strax norr om badplatsen.
Här är platsen där Vikingaveckans brygga kommer byggas 2005
Utsikt på från samma plats där bryggan finns idag
Vi rensar sly i området.
Från vänster: Pontus, Börje, Nobbe och Tuja
 
Höst på samma plats med högt vattenstånd.
För länge sedan låg en dansbana här i skogen och då stod denna gamla en, som Pontus står vid, framför ingången.
 
Flyttblock och förvridna träd blandat med sly, buskar och förvildade fruktträd.
 
Här har vi just börjat ta fram den stora asken, Alsnu gårds vårdträd som idag växer mitt på gårdstunet.