Runstensresan
20 Maj 2007
 

Runstensresan startade i Hovgården vid Kungen runsten u 11.

 

Nästa stopp blev Ekerö kyrka där delar av en runsten huggen av Torbjörn skald finns. Det märkliga här var att två bitar av samma sten finns i Sigtuna museum. Ett misstag hasr begåtts och bör rättas till.

Sen tog vi rast vid hilleshög och Gerlögs runhäll U 29. Dom som bor i huset intill runhällen hade vänligheten att låta oss fika på deras veranda. Tack :-)

Gerlögs runhäll befinner sig i ett utsatt läge och saknade all färg i ristningen.

 

På en åkerholme kallad Galjbacken besöker vi två mäktiga runstenar. Den högsta är huggen av Torbjörn skald, samma torbjörn som i Ekerö kyrka och Gerlögs runhäll.

Den andra är en ovanlig runsten och unik för Ekerö. Den är nästan som en stor port fyld av ornamentik. Platsen kanske var en Galjbacke under medeltid men under Vikingatid var det en betydelsefull Tingsplats.