Kontakt
Vår e-post:
info@alsnu.se


Ny styrels välj 20 mars 2022

Ordförande
Malin Rikardsdotter

Vice ordförande
Robert Oberascher

Sekreterare
Eva Micski

Kassör
Maria Sällström

Suppleant
Kalle Runristare

Suppleant
Sara Rehnström

Adjungerad historisk granskare
Linda Wåhlander