Kontakt
Vår e-post:
info@alsnu.se


Ny styrels välj 19 mars 2023

Ordförande
Malin Rikardsdotter

Vice ordförande
Kalle Runristare

Kassör
Maria Sällström

Sekreterare
Eva Micski

Ledamot
Magnus snickare

Suppleanter
Robert Oberascher
Mattias Lundberg
Richard Maier

Adjungerad historisk granskare
Linda Wåhlander